Informacje ogólne

Informacje ogólne

DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.
jest prywatnym funduszem inwestycyjnym. Prowadzimy projekty inwestycyjne w obszarze private equity i venture capital. Koncentrujemy swoją działalność inwestycyjną na nowych technologiach opartych o rozwiązania informatyczne, usługach płatniczych, energetyce, OZE oraz e-commerce.
DC24 ASI Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem krajowym PLZASI00206.
DC24 ASI Sp. z o.o. jest również partnerem inwestycyjnym funduszu NCBR Investment Fund ASI S.A.