Zarząd spółki

Zarząd spółki

Spółka reprezentowana jest przez jednoosobowy zarząd. Prezesem Zarządu jest Piotr Kurczewski.